LAAM/5770/2017, LAAM/6650/2017, LAAM/7232/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: OSP WORLD s.r.o.
 • IČO: 46532935
 • Adresa:Čajkovského 434/40, 949 11 Nitra
 • Celková suma:38 724,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/5770/2017, LAAM/6650/2017, LAAM/7232/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Opakovaná výzva na predloženie cenovej ponuky.
  Verejný obstarávateľ zvážil, že cenová ponuka je vysoká, niekoľko násobne prekračuje predpokladanú hodnotu zákazky z toho dôvodu je vyhodnotená ako NEVÝHODNÁ.
 • Dátum zverejnenia:19.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.05.2017 pdf - 64.16 kB
[category]
Príloha č. 1 03.05.2017 pdf - 78.25 kB
Príloha č. 2 - Technická správa 03.05.2017 pdf - 43.3 kB
Príloha č. 3 - Polohopisné a výškopisné za… 03.05.2017 pdf - 337.4 kB
Príloha č. 3 - Geodetická dokumentácia 03.05.2017 pdf - 1.41 MB
Príloha č. 4 - Komunikácia (správa, situác… 03.05.2017 pdf - 138.29 kB
Príloha č. 5 - Správa stavebnej časti betóny 03.05.2017 pdf - 44.42 kB
Príloha č. 5 - Úprava pôvodného chodníka a… 03.05.2017 pdf - 41.94 kB
Príloha č. 5 - Zábradlia 03.05.2017 pdf - 28.08 kB
Príloha č. 5 - Oporné múry 03.05.2017 pdf - 151.87 kB
Príloha č. 6 - Organizácia výstavby 03.05.2017 pdf - 57.87 kB
Príloha č. 7 - Výkaz výmer 03.05.2017 pdf - 62.86 kB
[category]
Opakovaná výzva na predloženie cenovej ponuky 19.05.2017 pdf - 78.11 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1 01.06.2017 pdf - 95.92 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2 12.07.2017 pdf - 1.6 MB
Tlačiť