Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Dodanie komponentov na 10 počítačov pre Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 13.02.2015 09.02.2015
Zábavné atrakcie pre potreby kultúrnych a športových podujatí mestskej časti BANM na rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 13.02.2015 06.02.2015
Redakčné zabezpečenie časopisu Hlas Nového Mesta / osem 20- stranových vydaní a dve 24 – stranové vydania – od októbra 2015 do septembra 2016 Zákazka podľa § 9 ods. 9 13.02.2015 06.02.2015
Vykonanie finančného auditu za rok 2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 10.02.2015 03.02.2015
Čistiace a hygienické potreby pre Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 09.02.2015 03.02.2015
Rozbor povrchovej vody na Kuchajde 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.02.2015 03.02.2015
Plastové vrecúška na zber odpadu Zákazka podľa § 9 ods. 9 09.02.2015 03.02.2015
Letná detská rekreácia 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 09.02.2015 03.02.2015
Zvislé značenie ,,VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ,, a ,,VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ" Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.02.2015 03.02.2015
Dodávka kúrenárskeho tovaru pre použitie v budove MÚ BNM a jeho zariadeniach Zákazka podľa § 9 ods. 9 09.02.2015 03.02.2015
Nepredvídané práce na akcii "Výmena okien a dverí ZŠ Sibírska" Rokovacie konanie 18.02.2015 03.02.2015
Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie, vnútorných rozvodov vody a sanácia statických porúch na MŠ Šuňavcová - práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii Rokovacie konanie 18.02.2015 03.02.2015
Odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v objektoch MČ BNM Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.02.2015 02.02.2015
Ošetrenie pagaštanov konských - chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému Zákazka podľa § 9 ods. 9 04.02.2015 28.01.2015
Zimné pneumatiky a disky na vozidlo MÚ BA-NM Zákazka podľa § 9 ods. 9 02.02.2015 26.01.2015
Akustická tomografia na stanovenie stability drevín Zákazka podľa § 9 ods. 9 29.01.2015 26.01.2015
Zabezpečenie tlačiarne HP COLOR LASERJET CP5225 A3 Zákazka podľa § 9 ods. 9 29.01.2015 26.01.2015
Hydrogeologický prieskum v areáli ZŠ s MŠ Odborárska, Bratislava Zákazka podľa § 9 ods. 9 26.01.2015 21.01.2015
Kancelársky materiál pre MÚ B-NM, Denné centrá, Detské jasle Zákazka podľa § 9 ods. 9 27.01.2015 21.01.2015
Oprava plynových kotlov v Dome kultúry Kramáre Zákazka podľa § 9 ods. 9 26.01.2015 21.01.2015
Grafické spracovanie mesačníka Hlas Nové Mesto 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.01.2015 20.01.2015
Dodanie 20 kusov monitorov pre Miestny úrad Bratislava Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.01.2015 19.01.2015
Dodávka dávkovačov hygienických potrieb na toalety v budove MÚ BANM Zákazka podľa § 9 ods. 9 22.01.2015 15.01.2015
Dodávka a lepenie podlahovej krytiny PVC Zákazka podľa § 9 ods. 9 22.01.2015 15.01.2015
Prerobenie uzamykania kontajnerového stojiska v parku Sadová Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.01.2015 15.01.2015
Dendrologické a fytopatologické posudky drevín Zákazka podľa § 9 ods. 9 20.01.2015 14.01.2015
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto na rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 16.01.2015 12.01.2015
Oprava klimatizačnej jednotky v Dome kultúry Stromová 18 Bratislava Zákazka podľa § 9 ods. 9 16.01.2015 09.01.2015
Mobilné toalety pre Mestskú časť BANM v roku 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 19.12.2014 17.12.2014
Fotografické práce pre BANM na rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 19.12.2014 15.12.2014