Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Tlačiareň HP Color LaserJet CP5225 Elektronický kontraktačný systém 16.06.2015 08.06.2015
Realizácia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom Podlimitná zákazka 30.06.2015 08.06.2015
Obnova ZŠ s MŠ Riazanská - práce naviac Rokovacie konanie 16.06.2015 04.06.2015
Revitalizácia verejného priestranstva Rešetková - Osadná - práce naviac Rokovacie konanie 12.06.2015 02.06.2015
ZŠ Kalinčiakova - lapač tukov Zákazka podľa § 9 ods. 9 15.06.2015 01.06.2015
Relevantná štúdia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom Zákazka podľa § 9 ods. 9 21.05.2015 15.05.2015
Spracovanie bezpečnostného projektu IS Zákazka podľa § 9 ods. 9 28.05.2015 14.05.2015
Dodávka polokošiel a mikín pre inšpektorov verejného poriadku Elektronický kontraktačný systém 15.05.2015 11.05.2015
Upratovacie a čistiace služby (Miestny úrad Junácka 1) Elektronický kontraktačný systém 06.05.2015 30.04.2015
Kotlíkový guláš 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 30.04.2015 24.04.2015
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Podlimitná zákazka 18.05.2015 23.04.2015
Tonery alebo ekvivalent (100 ks) Elektronický kontraktačný systém 24.04.2015 20.04.2015
Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou - práce naviac Rokovacie konanie 28.04.2015 20.04.2015
Potraviny pre detské jasle na rok 2015 (Robotnícka 11) Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.04.2015 17.04.2015
Obnova ZŠ s MŠ Česká - práce naviac Rokovacie konanie 24.04.2015 16.04.2015
Občerstvenie na akcie v roku 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 20.04.2015 14.04.2015
Samonamáčacie pečiatky - 50 ks Elektronický kontraktačný systém 17.04.2015 13.04.2015
Polygrafické služby - tlač časopisu Hlas Nové Mesta Elektronický kontraktačný systém 17.04.2015 13.04.2015
Dodávka polokošieľ pre vrátnikov-informátorov Elektronický kontraktačný systém 13.04.2015 08.04.2015
Elektrické konvektory (70 ks) Elektronický kontraktačný systém 13.04.2015 08.04.2015
Výkon technického dozoru (Komunitné centrum Ovručská ul.) Elektronický kontraktačný systém 07.04.2015 30.03.2015
Prieskum trhu - tlač časopisu /20-stranová alternatíva a 24-stranová alternatíva/ Zákazka podľa § 9 ods. 9 18.03.2015 16.03.2015
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mestskej časti Bratislava — Nové Mesto pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy Podlimitná zákazka 08.04.2015 16.03.2015
Hydrogeologický prieskum 8 sond v areáli bývalého Cykloštadióna v Bratislave III. Zákazka podľa § 9 ods. 9 02.03.2015 27.02.2015
Kancelársky nábytok pre MÚ BNM Zákazka podľa § 9 ods. 9 27.02.2015 23.02.2015
Ozvučenie akcie MDŽ, Istropolis Bratislava (2015) Zákazka podľa § 9 ods. 9 24.02.2015 19.02.2015
Vypracovanie konceptu, projektu a inžiniering MŠ Za Kasárňou Rokovacie konanie 26.02.2015 19.02.2015
Dodávka kvetov do sobášnej siene s donáškou (rok 2015) Zákazka podľa § 9 ods. 9 25.02.2015 19.02.2015
Zájazdy pre seniorov 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.02.2015 16.02.2015
Zájazdy pre seniorov 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 23.02.2015 16.02.2015