Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.03.2021 26.02.2021
Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.03.2021 25.02.2021
Nákup imobilizérov – blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla vrátane dovozu pre Parkovaciu politiku Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.03.2021 25.02.2021
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2021 23.02.2021
Tonery (202101) originálne, ekvivalentné alebo repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.02.2021 05.02.2021
Realizácia parku Rozvodná – Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.12.2020 18.11.2020
Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ulica č. 19, 21 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.11.2020 13.11.2020
Zabezpečenie 3 ks WinServer 2019 + 140 ks CAL user Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.11.2020 26.10.2020
Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.11.2020 26.10.2020
Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.10.2020 22.10.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte MŠ Letná ( stavebno – technické úpravy ZTI) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.11.2020 20.10.2020
Pilotný projekt parkovacej politiky-poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informač. systému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platob. portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.10.2020 24.09.2020
Návrh energetických opatrení a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – budova Gymnázia na Českej ul.10 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.10.2020 24.09.2020
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán zóny Krahulčia 2020" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.10.2020 21.09.2020
Počítačové komponenty Elektronický kontraktačný systém 22.09.2020 17.09.2020
Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – "Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ulica" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.09.2020 14.09.2020
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.09.2020 11.09.2020
Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.08.2020 07.08.2020
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán Zóny Horný Kramer 2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.08.2020 06.08.2020
Multifunkčné zariadenia a tonery Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.08.2020 06.08.2020
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2020 do 26.08.2021) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.08.2020 29.07.2020
Tonery (202007) originálne, ekvivalentné alebo repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.07.2020 23.07.2020
Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby, Pilotný projekt parkovacej politiky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.06.2020 17.06.2020
Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2020 16.06.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Osadná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2020 12.06.2020
Oprava chodníkov v správe MČ BA NM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.06.2020 09.06.2020
Rekonštrukcia kanalizácie a ZTI na ZŠ Kalinčiaková Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.05.2020 21.05.2020
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA a povýsadbové ošetrenia rastlín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2020 20.05.2020
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému jazera Voľnočasového priestoru JAMA vrátane vytvorenia jeho celého biotopu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2020 20.05.2020
Zabezpečenie počítačových komponentov pre potreby Miestneho úradu BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2020 15.05.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »