Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Nákup a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov v MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2016 28.09.2016
Koberce pre objekty v majetku a v správe MČ Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 05.10.2016 26.09.2016
Vypracovanie PD, zmena organizácie dopravy a drobných stavebných úprav zóny Biely križ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.10.2016 22.09.2016
Projektová dokumentácia – Obnova ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.09.2016 14.09.2016
Prenájom interiérových čistiacich rohoží pre potreby MÚ MČ Bratislava –Nové Mesto a prevádzok MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.09.2016 14.09.2016
Čistiace a hygienické potreby Elektronický kontraktačný systém 23.09.2016 12.09.2016
Digitálne úradné tabule – dodanie a montáž Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.09.2016 12.09.2016
Spracovanie rozvojového dokumentu mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb /KPSS/ na roky 2017 - 2021 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.09.2016 23.08.2016
Osvetlenie telocvične svietidlami s LED zdroja na ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.08.2016 18.08.2016
Projektový zámer vybudovania cyklotrasy Vajnorská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.08.2016 18.08.2016
Vrecúška na psie exkrementy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2016 11.08.2016
Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto Koncesný dialóg 10.10.2016 05.08.2016
Hydrogeologický prieskum schválený Ministerstvom ŽP – Geologická sekcia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2016 02.08.2016
Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu, na stĺpy verejného osvetlenia na určených miestach MČ - BNM Elektronický kontraktačný systém 03.08.2016 27.07.2016
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.08.2016 26.07.2016
Strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.07.2016 25.07.2016
PC komponenty Elektronický kontraktačný systém 29.07.2016 25.07.2016
Projektová dokumentácia s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.07.2016 19.07.2016
Oprava a čistenie kanalizačných žľabov na Sliačskej ulici, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.07.2016 11.07.2016
Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Z. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v oblasti požiarnej ochrany v zmysle Z. č.314/2001 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.07.2016 30.06.2016
Statický posudok na 32 garáží v lokalite Zátišie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.07.2016 29.06.2016
Organizovanie a technické zabezpečenie Letného kina na Kuchajde 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 16.06.2016
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI - 1 licencia s inštaláciou Elektronický kontraktačný systém 22.06.2016 16.06.2016
Výmena okien a dverí na ZŠ Cádrova, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.06.2016 14.06.2016
Výmena kanalizačnej prípojky na ulici Pionierska 1/A Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 13.06.2016
Digitálne farebné ortofotomapy za územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Výkon technického dozoru Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.06.2016 13.06.2016
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí - Otvorenie a Záver Kultúrneho leta 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 10.06.2016
Zábavné atrakcie pre potreby kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 Elektronický kontraktačný systém 17.06.2016 10.06.2016
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »