Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Z. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v oblasti požiarnej ochrany v zmysle Z. č.314/2001 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.07.2016 30.06.2016
Statický posudok na 32 garáží v lokalite Zátišie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.07.2016 29.06.2016
Organizovanie a technické zabezpečenie Letného kina na Kuchajde 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 16.06.2016
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI - 1 licencia s inštaláciou Elektronický kontraktačný systém 22.06.2016 16.06.2016
Výmena okien a dverí na ZŠ Cádrova, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.06.2016 14.06.2016
Výmena kanalizačnej prípojky na ulici Pionierska 1/A Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 13.06.2016
Digitálne farebné ortofotomapy za územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Výkon technického dozoru Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.06.2016 13.06.2016
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí - Otvorenie a Záver Kultúrneho leta 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 10.06.2016
Zábavné atrakcie pre potreby kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 Elektronický kontraktačný systém 17.06.2016 10.06.2016
Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy Elektronický kontraktačný systém 09.06.2016 03.06.2016
Komplexné posúdenie technického stavu budovy MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2016 03.06.2016
Projektový zámer vybudovania cyklotrasy Podkarpatská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.06.2016 02.06.2016
Nepravidelná autobusová doprava - jednodňové zájazdy pre seniorov Elektronický kontraktačný systém 26.05.2016 18.05.2016
Knihy - nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ Elektronický kontraktačný systém 20.05.2016 16.05.2016
Kancelársky papier A3, A4 biely Elektronický kontraktačný systém 18.05.2016 12.05.2016
Tonery pre potreby úradu (230 ks) Elektronický kontraktačný systém 11.05.2016 06.05.2016
Softvér ABBY PDF Transformer+pre pracovníkov úradu Elektronický kontraktačný systém 12.05.2016 06.05.2016
Vykonanie finančného auditu za rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 22.04.2016 15.04.2016
Projektová dokumentácia rekonštrukcie časti lávky pre peších pri ŽST Bratislava Predmestie Zákazka podľa § 9 ods. 9 22.04.2016 12.04.2016
Notebooky pre potreby úradu (23 ks) Elektronický kontraktačný systém 13.04.2016 07.04.2016
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Elektronický kontraktačný systém 08.04.2016 04.04.2016
Úžitkové motorové vozidlo, benzín, 74 až 105 kW, 1 až 1,6 litrový Elektronický kontraktačný systém 08.04.2016 04.04.2016
Dodanie polokošiel pre vrátnikov - informátorov MČ (36 ks) Elektronický kontraktačný systém 04.04.2016 29.03.2016
Inžinierska činnosť Materské centrum v priestoroch MŠ Vihorlatská 1 Bratislava Zákazka podľa § 9 ods. 9 05.04.2016 29.03.2016
Ozvučenie akcií pre MÚ BANM na rok 2016 Zákazka podľa § 9 ods. 9 31.03.2016 24.03.2016
Oprava a servis služobných motorových vozidiel Elektronický kontraktačný systém 31.03.2016 22.03.2016
Vyhotovenie tabuliek na súpisné čísla Zákazka podľa § 9 ods. 9 29.03.2016 22.03.2016
Geodetický systém - GNNS zariadenia Elektronický kontraktačný systém 23.03.2016 17.03.2016
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »