Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Projektová dokumentácia – Obnova ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.09.2016 14.09.2016
Prenájom interiérových čistiacich rohoží pre potreby MÚ MČ Bratislava –Nové Mesto a prevádzok MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.09.2016 14.09.2016
Čistiace a hygienické potreby Elektronický kontraktačný systém 23.09.2016 12.09.2016
Digitálne úradné tabule – dodanie a montáž Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.09.2016 12.09.2016
Spracovanie rozvojového dokumentu mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb /KPSS/ na roky 2017 - 2021 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.09.2016 23.08.2016
Osvetlenie telocvične svietidlami s LED zdroja na ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.08.2016 18.08.2016
Projektový zámer vybudovania cyklotrasy Vajnorská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.08.2016 18.08.2016
Vrecúška na psie exkrementy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2016 11.08.2016
Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto Koncesný dialóg 10.10.2016 05.08.2016
Hydrogeologický prieskum schválený Ministerstvom ŽP – Geologická sekcia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2016 02.08.2016
Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu, na stĺpy verejného osvetlenia na určených miestach MČ - BNM Elektronický kontraktačný systém 03.08.2016 27.07.2016
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.08.2016 26.07.2016
Strategický dokument rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.07.2016 25.07.2016
PC komponenty Elektronický kontraktačný systém 29.07.2016 25.07.2016
Projektová dokumentácia s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.07.2016 19.07.2016
Oprava a čistenie kanalizačných žľabov na Sliačskej ulici, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.07.2016 11.07.2016
Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Z. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v oblasti požiarnej ochrany v zmysle Z. č.314/2001 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.07.2016 30.06.2016
Statický posudok na 32 garáží v lokalite Zátišie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.07.2016 29.06.2016
Organizovanie a technické zabezpečenie Letného kina na Kuchajde 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 16.06.2016
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI - 1 licencia s inštaláciou Elektronický kontraktačný systém 22.06.2016 16.06.2016
Výmena okien a dverí na ZŠ Cádrova, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.06.2016 14.06.2016
Výmena kanalizačnej prípojky na ulici Pionierska 1/A Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 13.06.2016
Digitálne farebné ortofotomapy za územie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2016 13.06.2016
Výkon technického dozoru Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.06.2016 13.06.2016
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí - Otvorenie a Záver Kultúrneho leta 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2016 10.06.2016
Zábavné atrakcie pre potreby kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 Elektronický kontraktačný systém 17.06.2016 10.06.2016
Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy Elektronický kontraktačný systém 09.06.2016 03.06.2016
Komplexné posúdenie technického stavu budovy MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2016 03.06.2016
Projektový zámer vybudovania cyklotrasy Podkarpatská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.06.2016 02.06.2016
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »