Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vykonanie finančného auditu za rok 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.01.2017 17.01.2017
Kancelársky, kopírovací papier A4 pre potreby miestneho úradu Elektronický kontraktačný systém 20.01.2017 13.01.2017
Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.01.2017 11.01.2017
PD rekonštrukcie závlahového systému parku Rešetkova – Osadná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.01.2017 11.01.2017
Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.12.2016 14.12.2016
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Elektronický kontraktačný systém 13.12.2016 12.12.2016
Interiérové vybavenie telocvične (ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava, ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2016 09.12.2016
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Elektronický kontraktačný systém 09.12.2016 05.12.2016
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu/vybudovanie schodov Rozvodná - Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2016 30.11.2016
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – nový objekt MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.12.2016 29.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu 05 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.12.2016 28.11.2016
Umiestnenie mobilných toaliet na detských ihriskách, vrátane údržby a čistenia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Pohrebné služby pre sociálne pohreby pre MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Obstaranie kamerového systému pre MÚ BANM, Junácka 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.12.2016 24.11.2016
Stravovacie poukážky Elektronický kontraktačný systém 24.11.2016 16.11.2016
Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.11.2016 14.11.2016
Vyregulovanie systému kúrenia na MŠ Legerského Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.11.2016 14.11.2016
Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre MŠ Šuňavcová Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.11.2016 09.11.2016
Monitory - 10 ks Elektronický kontraktačný systém 07.11.2016 27.10.2016
Tonery do laserových a multifunkčných zariadení Elektronický kontraktačný systém 07.11.2016 27.10.2016
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.11.2016 27.10.2016
Projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.11.2016 25.10.2016
Kamerový systém - kontrola staveniska JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.10.2016 12.10.2016
Výkon technického dozoru Gaštanica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.10.2016 10.10.2016
Výkon technického dozoru, Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej uzávere Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.10.2016 06.10.2016
Výkon technického dozoru Predprojektová príprava a inžinierska činnosť - Telocvičňa ZŠ Jeséniova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.10.2016 06.10.2016
Rekonštrukcia časti lávky pre peších pri ŽS Bratislava – Predmestie, I. etapa Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.10.2016 05.10.2016
Dezinfekcia a dezinsekcia objektu C, JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2016 30.09.2016
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »