Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – nový objekt MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.12.2016 29.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu 05 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.12.2016 28.11.2016
Umiestnenie mobilných toaliet na detských ihriskách, vrátane údržby a čistenia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Pohrebné služby pre sociálne pohreby pre MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Obstaranie kamerového systému pre MÚ BANM, Junácka 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.12.2016 24.11.2016
Stravovacie poukážky Elektronický kontraktačný systém 24.11.2016 16.11.2016
Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.11.2016 14.11.2016
Vyregulovanie systému kúrenia na MŠ Legerského Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.11.2016 14.11.2016
Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre MŠ Šuňavcová Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.11.2016 09.11.2016
Monitory - 10 ks Elektronický kontraktačný systém 07.11.2016 27.10.2016
Tonery do laserových a multifunkčných zariadení Elektronický kontraktačný systém 07.11.2016 27.10.2016
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.11.2016 27.10.2016
Projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.11.2016 25.10.2016
Kamerový systém - kontrola staveniska JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.10.2016 12.10.2016
Výkon technického dozoru Gaštanica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.10.2016 10.10.2016
Výkon technického dozoru, Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej uzávere Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.10.2016 06.10.2016
Výkon technického dozoru Predprojektová príprava a inžinierska činnosť - Telocvičňa ZŠ Jeséniova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.10.2016 06.10.2016
Rekonštrukcia časti lávky pre peších pri ŽS Bratislava – Predmestie, I. etapa Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.10.2016 05.10.2016
Dezinfekcia a dezinsekcia objektu C, JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2016 30.09.2016
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2016 30.09.2016
Nákup a osadenie vonkajších cvičiacich prvkov v MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2016 28.09.2016
Koberce pre objekty v majetku a v správe MČ Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 05.10.2016 26.09.2016
Vypracovanie PD, zmena organizácie dopravy a drobných stavebných úprav zóny Biely križ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.10.2016 22.09.2016
Projektová dokumentácia – Obnova ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.09.2016 14.09.2016
Prenájom interiérových čistiacich rohoží pre potreby MÚ MČ Bratislava –Nové Mesto a prevádzok MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.09.2016 14.09.2016
Čistiace a hygienické potreby Elektronický kontraktačný systém 23.09.2016 12.09.2016
Digitálne úradné tabule – dodanie a montáž Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.09.2016 12.09.2016
Spracovanie rozvojového dokumentu mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb /KPSS/ na roky 2017 - 2021 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.09.2016 23.08.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »