Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Obstaranie maliarskych a murárskych prác suterénu administratívnej budovy Miestneho úradu a prevádzok MČ BNM po záplavách 06.06.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.01.2019 15.01.2019
Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.01.2019 14.01.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavebno- technické úpravy existujúcich objektov vrátane areálov pod názvom: MŠ Legerského – rozšírenie kapacít, MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.01.2019 10.01.2019
« 1 2