Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ B-NM v šk. roku 2018/2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.06.2018 19.06.2018
Zabezpečenie verejného obstarávania – oprava a servis pre služobné motorové vozidlo (SMV) ŠKODA SUPER B, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2018 13.06.2018
Ozvučenie podujatia – Otvorenie kultúrneho leta a Záver kultúrneho leta MČ BNM v roku 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.06.2018 12.06.2018
Čierne tonery pre potreby úradu MČ BNM (201806) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.06.2018 05.06.2018
Investičná akcia - Úprava a obnova parku Bellova ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.06.2018 01.06.2018
Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.06.2018 29.05.2018
Zabezpečenie verejného obstarávania–implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.05.2018 16.05.2018
Pracovná zdravotná služba (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.05.2018 10.05.2018
Dodávka a montáž stolnotenisového stola a športového povrchu na detskom ihrisku-Plzenská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2018 10.05.2018
Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy pre seniorov MČ BNM na obdobie 6/2018 do 6/2019 v rámci SR Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.05.2018 09.05.2018
Zabezpečenie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.05.2018 09.05.2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.04.2018 27.04.2018
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta 2018 - 2019 Elektronický kontraktačný systém 02.05.2018 25.04.2018
PD k projektovému zámeru : stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Vihorlatská vrátane areálu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.04.2018 18.04.2018
Vykonanie finančného auditu za rok 2017, 2018 a 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.04.2018 11.04.2018
Oprava a servis služobných motorových vozidiel MÚ MČ BNM 2018/2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.04.2018 10.04.2018
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.04.2018 09.04.2018
Revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.04.2018 05.04.2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Dodanie a osadenie zvislého značenia (značiek) "Vstup so psom zakázaný" a "Voľný pohyb psa zakázaný" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie Detské ihrisko Nobelova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie "Detské dopravné ihrisko v areáli MŠ Legerského" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Čistiace a hygienické potreby pre potreby miestneho úradu a prevádzky MČ BNM (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.03.2018 22.03.2018
Obstaranie školenia administratívnych zamestnancov MČ BNM (oprávnených osôb) v súvislosti so zmenami v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu implementácie Nariadenia EPaREU 2016/679 a Smernice EPaREU 2016/680 GDPR Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.03.2018 16.03.2018
Kancelársky papier A4, A3 pre miestny úrad a pre prevádzky MČ BANM (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.03.2018 13.03.2018
Interaktívny grafický systém KOKEŠ 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.03.2018 12.03.2018
Výroba tabuliek so súpisným číslom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.03.2018 09.03.2018
Dodávka potravín pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle) od 1.4.2018 do 31.3.2019, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.03.2018 06.03.2018
Čierne tonery pre potreby úradu (201803) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.03.2018 05.03.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »