Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie „Športovisko pri ZŠ Česká" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.08.2017 01.08.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt - parkoviská ISTROCHEM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.08.2017 31.07.2017
Rekonštrukcia účtovníctva v ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 170 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2017 – 26.08.2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Teplická ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2017 27.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro strojov a technologických zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro nábytkových zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Výmena okien v havaríjnom stave na ZŠ Česka č. 10 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.07.2017 12.07.2017
Nákup kuchynského riadu a kuchynského náčinia pre DJ, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.07.2017 11.07.2017
Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ BANM – rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.07.2017 06.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť vzduchotechnika Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia hygienických zariadení – administratívna budova Hálkova č. 11, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,60 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2017 30.06.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,38 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.07.2017 29.06.2017
Nákup detských postieľok pre DJ Robotnícka ul.č.11, v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.06.2017 26.06.2017
Rekonštrukcia interiéru MŠ Letná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných rozvodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.07.2017 26.06.2017
Obch. verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova Verejná obchodná súťaž 31.07.2017 21.06.2017
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.06.2017 16.06.2017
Ozvučenie podujatia - Otvorenie Kultúrneho leta a záver Kultúrneho leta MČ BANM 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 08.06.2017
Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ BANM Junácka 1, montáž brány Hálkova 11, kompletný systém pohonu - Krížna 1 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 07.06.2017
Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy 15 ks Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.06.2017 06.06.2017
Kancelársky papier A3, A4 Elektronický kontraktačný systém 09.06.2017 05.06.2017
Vybudovanie dopravného ihriska v areáli objektu MŠ Letná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.06.2017 30.05.2017
Dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.05.2017 24.05.2017
Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.05.2017 19.05.2017
Pevné disky - 4 kusy Elektronický kontraktačný systém 25.05.2017 18.05.2017
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Farebné tonery do laserových tlačiarní (41 ks) Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2017 17.05.2017
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »