Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť vzduchotechnika Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia hygienických zariadení – administratívna budova Hálkova č. 11, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,60 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2017 30.06.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,38 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.07.2017 29.06.2017
Nákup detských postieľok pre DJ Robotnícka ul.č.11, v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.06.2017 26.06.2017
Rekonštrukcia interiéru MŠ Letná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných rozvodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.07.2017 26.06.2017
Obch. verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova Verejná obchodná súťaž 31.07.2017 21.06.2017
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.06.2017 16.06.2017
Ozvučenie podujatia - Otvorenie Kultúrneho leta a záver Kultúrneho leta MČ BANM 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 08.06.2017
Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ BANM Junácka 1, montáž brány Hálkova 11, kompletný systém pohonu - Krížna 1 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 07.06.2017
Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy 15 ks Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.06.2017 06.06.2017
Kancelársky papier A3, A4 Elektronický kontraktačný systém 09.06.2017 05.06.2017
Vybudovanie dopravného ihriska v areáli objektu MŠ Letná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.06.2017 30.05.2017
Dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.05.2017 24.05.2017
Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.05.2017 19.05.2017
Pevné disky - 4 kusy Elektronický kontraktačný systém 25.05.2017 18.05.2017
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Farebné tonery do laserových tlačiarní (41 ks) Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2017 17.05.2017
Odstraňovanie a zneškodňovanie materiálu s obsahom nebezpečných azbestových vlákien v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. 19331, k. ú. Vinohrady Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.06.2017 17.05.2017
Počítačové komponenty Elektronický kontraktačný systém 22.05.2017 16.05.2017
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II.ETAPA Podlimitná zákazka 12.06.2017 16.05.2017
Aktualizácia projektovej dokumentácie - Zóny Regulovaného parkovania Rokovacie konanie 05.06.2017 16.05.2017
Poskytnutie sociálnej služby - nepravidelná autobusová preprava pre seniorov MČ BANM na obdobie od 6/2017 do 6/2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.05.2017 15.05.2017
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí MČ BNM v roku 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (Polygrafické služby) na rok 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 05.05.2017 28.04.2017
Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre Materskú škôlku Šuňavcová 13, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.05.2017 21.04.2017
Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnom uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.05.2017 18.04.2017
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »