Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti 2018/2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2018 22.02.2018
Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2018 22.02.2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie interiérov Školak klubu, Riazanská č. 75, Bratislava, vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2017 12.12.2017
Súdnoznalecký posudok NOVBYT s.r.o. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 07.12.2017
IT technika pre Komunitné centrum: 1ks projektor, 2 ks notebooky, 1 ks laserová tlačiareň, 2 ks USB flash disky, 1ks blue ray prehrávač Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 06.12.2017
Dodanie a osadenie kompostérov a zásobníkov na štiepku, dodanie prekopávačov kompostu a sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 06.12.2017
Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.12.2017 06.12.2017
Čierne tonery pre potreby úradu 201711 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.12.2017 28.11.2017
MŠ pri ZŠ Riazanská 75 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.11.2017 21.11.2017
ZŠ a MŠ Sibírska – úprava ústredného kúrenia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.11.2017 20.11.2017
Dátové úložisko Fujitsu ETERNUS DX100 S4 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.11.2017 16.11.2017
Stravné poukážky pre zamestnancov v hodnote 4,00 Eur na rok 2018 Elektronický kontraktačný systém 20.11.2017 13.11.2017
Zabezpečenie software ArcGIS Deskop Basic a školenie ArcGIS Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.11.2017 09.11.2017
Jednorazové vykonanie služieb – Hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky, merania, prepočty aktuálnych zaťažiteľností, statické posudky a návrhy sanačných opatrení na vybraných inžinierskych objektoch v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.11.2017 08.11.2017
Zabezpečenie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.11.2017 08.11.2017
Vypracovanie overovacej štúdie pre podzemné parkovisko pod Školak klubom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.11.2017 08.11.2017
Zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a revízií elektroinštalácií a filtračných a ventilačných zariadení v ochranných stavbách v Mestskej časti Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.11.2017 30.10.2017
Opätovná inštalácia kamerového systému JAMA Rokovacie konanie 06.11.2017 23.10.2017
Ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším (2017) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.10.2017 20.10.2017
Zabezpečenie verejného obstarávania – IKT pre projekt s názvom: Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.10.2017 18.10.2017
IKT - tonery pre projekt s názvom: Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity – 4ks tonery Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.11.2017 18.10.2017
Obstaranie stravovacej poukážky - voľby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.10.2017 17.10.2017
Klimatizácia do serverovne MÚ MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.10.2017 17.10.2017
Zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.10.2017 16.10.2017
Zabezpečenie pevných diskov HDD 2TB, 8 kusov + HDD 4TB, 8 kusov pre dátové centrá a servery (201710) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.10.2017 11.10.2017
Zabezpečenie WiFi pripojenia pre Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.10.2017 11.10.2017
Revitalizácia detského ihriska a športoviska - Mierová kolónia -realizačná PD Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.10.2017 10.10.2017
Kontrola PD – Novostavba MŠ Teplická a Telocvičňa ZŠ Jeséniova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.10.2017 29.09.2017
Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.09.2017 13.09.2017
Informačný systém Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.09.2017 13.09.2017
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »