Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Stredisko kultúry Stromová ul. Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2019 31.07.2019
Vypracovanie PD pre rozšírenie kapacity tried, ZŠ Odborárska 2, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2019 24.07.2019
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2019 do 26.08.2020) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.07.2019 24.07.2019
2 x server Fujitsu RX2520 M4 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.07.2019 24.07.2019
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.07.2019 11.07.2019
Čierne tonery pre potreby úradu (201906) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.07.2019 10.07.2019
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019/2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.06.2019 29.05.2019
ÚPN Z Na Revíne a PD pre územné rozhodnutie k stavebnej uzávere pre lokalitu ÚPN Z Na Revíne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.05.2019 21.05.2019
Letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín (2019) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.05.2019 20.05.2019
Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellova ulica v časti – stavebný objekt SO 3 Drobná architektúra Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.05.2019 30.04.2019
Obstaranie stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov a štáb na voľby do EÚ – 25.05.2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2019 26.04.2019
Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellová v časti: SO 04 Sadové úpravy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2019 25.04.2019
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby) 2019 - 2020 Elektronický kontraktačný systém 03.05.2019 25.04.2019
Stavebno-technické úpravy biologicko-chemickej a jazykovej učebne v ZŠ Riazanská v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2019 23.04.2019
Stavebno-technické úpravy suterénu - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2019 23.04.2019
Stavebno-technické úpravy IKT učebne v ZŠ Jeséniova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2019 23.04.2019
Sanácia navlhnutých vnútorných stien a identifikácia vád a porúch zhotoveného diela v objekte MŠ na Jeséniovej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.04.2019 02.04.2019
Obstaranie kancelárskych kresiel pre zamestnancov Miestneho úradu MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.04.2019 27.03.2019
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA a povýsadbové ošetrenie rastlín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.04.2019 26.03.2019
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému jazera Voľnočasového priestoru JAMA vrátane vytvorenia jeho celého biotopu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.04.2019 26.03.2019
Zabezpečenie rekreačno - kultúrneho pobytu v Taliansku pre seniorov s trvalým pobytom v MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.03.2019 21.03.2019
Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy pre seniorov MČ BNM na obdobie 8/2019 do 8/2020 v rámci SR Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.03.2019 20.03.2019
Dodávky potravín pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Robotnícka 11, 83103 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.03.2019 11.03.2019
Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.03.2019 07.03.2019
Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.03.2019 04.03.2019
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2019) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.03.2019 28.02.2019
Obstaranie stravovacích poukážok na dvojkolové voľby prezidenta SR – 16.03.2019 a 30.03.2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2019 19.02.2019
Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2019 14.02.2019
Tlačové služby úradu - prenájom kopírovacích strojov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.02.2019 12.02.2019
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.02.2019 08.02.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »