Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.03.2019 07.03.2019
Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.03.2019 04.03.2019
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2019) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.03.2019 28.02.2019
Obstaranie stravovacích poukážok na dvojkolové voľby prezidenta SR – 16.03.2019 a 30.03.2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2019 19.02.2019
Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2019 14.02.2019
Tlačové služby úradu - prenájom kopírovacích strojov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.02.2019 12.02.2019
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.02.2019 08.02.2019
Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.02.2019 06.02.2019
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.02.2019 06.02.2019
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.02.2019 31.01.2019
Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.01.2019 15.01.2019
Obstaranie maliarskych a murárskych prác suterénu administratívnej budovy Miestneho úradu a prevádzok MČ BNM po záplavách 06.06.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.01.2019 15.01.2019
Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.01.2019 14.01.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavebno- technické úpravy existujúcich objektov vrátane areálov pod názvom: MŠ Legerského – rozšírenie kapacít, MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.01.2019 10.01.2019
Vypracovanie RPD pre DJ Vihorlatská – novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vrátane areálu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.01.2019 19.12.2018
Elektroinštalačné práce v objekte spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici č.30 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2018 14.12.2018
Vypracovanie RPD pre DJ Vihorlatská – novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vrátane areálu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.12.2018 06.12.2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre MŠ Vihorlatská – rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy vrátane obnovy a dobudovania vonkajšieho areálu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.12.2018 06.12.2018
Zabezpečenie 2 ks RACK UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD (vrátane sieťovej karty AP9631) SMX3000RMHV2UNC Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.12.2018 05.12.2018
Zabezpečenie procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.12.2018 30.11.2018
Opravy miestnych komunikácií III. a IV triedy vrátane inžinierskych objektov, detských ihrísk a športovísk v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.11.2018 21.11.2018
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.12.2018 21.11.2018
Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.12.2018 16.11.2018
Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.11.2018 14.11.2018
Čierne tonery pre potreby úradu 201810 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.11.2018 07.11.2018
Príprava a ošetrenie ekosystému v parku Voľnočasového priestoru JAMA pred zimným obdobím Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.11.2018 07.11.2018
Obstaranie stravovacích poukážok na komunálne voľby – 10.11.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.10.2018 16.10.2018
Odstránenie zistených závad bleskozvodu na základe revíznej správy RS-04-01-2018 v administratívnej budove Miestneho úradu MČ BNM, Junácka 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.10.2018 16.10.2018
Komponenty pre diskové úložisko Fujitsu ETERNUS DX100S4 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.10.2018 16.10.2018
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely Verejného obstarávateľa a prevádzky v MČ Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 23.10.2018 16.10.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »