Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.12.2018 21.11.2018
Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.12.2018 16.11.2018
Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.11.2018 14.11.2018
Čierne tonery pre potreby úradu 201810 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.11.2018 07.11.2018
Príprava a ošetrenie ekosystému v parku Voľnočasového priestoru JAMA pred zimným obdobím Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.11.2018 07.11.2018
Obstaranie stravovacích poukážok na komunálne voľby – 10.11.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.10.2018 16.10.2018
Odstránenie zistených závad bleskozvodu na základe revíznej správy RS-04-01-2018 v administratívnej budove Miestneho úradu MČ BNM, Junácka 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.10.2018 16.10.2018
Komponenty pre diskové úložisko Fujitsu ETERNUS DX100S4 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.10.2018 16.10.2018
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely Verejného obstarávateľa a prevádzky v MČ Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 23.10.2018 16.10.2018
Rekonštrukcia rozvodov v MŠ Na Revíne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.10.2018 24.09.2018
Územný plán zóny Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.10.2018 18.09.2018
Realizácia detského ihriska Nobelova v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.09.2018 10.09.2018
Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.09.2018 27.08.2018
Odsávanie a chladenie kuchyne pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Jasle), Robotnícka ul.č.11, MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.08.2018 16.08.2018
Vypracovanie realizačnej PD aj s príslušenstvom – Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia a nadstavba servisného objektu na Kalinčiakovej ul. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.08.2018 14.08.2018
ZŠ a MŠ Odborárska, ZŠ a MŠ Česká – vybavenie kuchyne, dodávka a montáž gastro technologických zariadení a likvidácia starých zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2018 07.08.2018
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 06 – detské ihriská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Informačná digitálna tabuľa (dodávka a montáž) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2018 07.08.2018
Revitalizáciu DI dopravného v areáli MŠ Legerského Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Územný plán Zóny Zátišie – Hattalova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2018 25.07.2018
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2018 – do 26.08.2019) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.07.2018 12.07.2018
Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.07.2018 11.07.2018
Revitalitalizácia detského ihriska v priestoroch detských jasiel na Robotníckej ulici v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2018 10.07.2018
ZŠ Sibírska – Poskytnutie odborných konzultačných činností pri zabezpečení prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa GES (EPC) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.07.2018 09.07.2018
Oprava strechy ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.07.2018 09.07.2018
PD k projektovému zámeru: stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Šuňavcová a MŠ Legerského vrátane areálov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2018 02.07.2018
Odhlučnenie MŠ pri ZŠ Riazanská 75 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.07.2018 29.06.2018
Software na sledovanie vybraných kapitol obchodného vestníka SR- 1 rok Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2018 28.06.2018
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetkova 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.07.2018 26.06.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »