Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Počítačové komponenty Elektronický kontraktačný systém 22.05.2017 16.05.2017
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II.ETAPA Podlimitná zákazka 12.06.2017 16.05.2017
Aktualizácia projektovej dokumentácie - Zóny Regulovaného parkovania Rokovacie konanie 05.06.2017 16.05.2017
Poskytnutie sociálnej služby - nepravidelná autobusová preprava pre seniorov MČ BANM na obdobie od 6/2017 do 6/2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.05.2017 15.05.2017
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí MČ BNM v roku 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (Polygrafické služby) na rok 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 05.05.2017 28.04.2017
Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre Materskú škôlku Šuňavcová 13, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.05.2017 21.04.2017
Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnom uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.05.2017 18.04.2017
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 19.04.2017 10.04.2017
Znalecký posudok /Odborné posúdenie vád a porúch zhotovovaného diela v objekte MŠ na ul. Jeseniovej 61 Bratislava, vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.04.2017 05.04.2017
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 03.04.2017
Servis a oprava flotily služobných motorových vozidiel Elektronický kontraktačný systém 07.04.2017 03.04.2017
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 29.03.2017
Výkon stavebno–technického dozoru pri realizácii stavby Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova 54 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.04.2017 29.03.2017
Polygrafické služby súvisiace s vydávaním mesačníka - 10 vydaní /máj 2017 - apríl 2018/ v mesačnom náklade 23 200 kusov Elektronický kontraktačný systém 27.03.2017 20.03.2017
Projekt – Procyklistické riešenie verejného priestoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.03.2017 14.03.2017
Zabezpečenie dodávky potravín pre detské jasle na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.03.2017 10.03.2017
Tlačiarne a tonery pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.03.2017 10.03.2017
Dodanie čiernych originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.03.2017 10.03.2017
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Podlimitná zákazka 11.04.2017 08.03.2017
Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (Račianska – Podniková), zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie Podlimitná zákazka 23.03.2017 07.03.2017
Kvety (karafiáty ruže) pre potreby MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2017 02.03.2017
Zabezpečenie interiérového vybavenia DC Športová 1, po rekonštrukcii - nábytok Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2017 23.02.2017
Zdravotná služba pre potreby kultúrnych a športových podujatí MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.03.2017 23.02.2017
Grafické spracovanie mesačníka Hlas Nového Mesta apríl 2017 – marec 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2017 21.02.2017
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert úcty k starším 7.3.2017 v Istropolise Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.02.2017 20.02.2017
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Elektronický kontraktačný systém 16.02.2017 08.02.2017
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »