Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 19.04.2017 10.04.2017
Znalecký posudok /Odborné posúdenie vád a porúch zhotovovaného diela v objekte MŠ na ul. Jeseniovej 61 Bratislava, vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.04.2017 05.04.2017
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 03.04.2017
Servis a oprava flotily služobných motorových vozidiel Elektronický kontraktačný systém 07.04.2017 03.04.2017
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 29.03.2017
Výkon stavebno–technického dozoru pri realizácii stavby Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova 54 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.04.2017 29.03.2017
Polygrafické služby súvisiace s vydávaním mesačníka - 10 vydaní /máj 2017 - apríl 2018/ v mesačnom náklade 23 200 kusov Elektronický kontraktačný systém 27.03.2017 20.03.2017
Projekt – Procyklistické riešenie verejného priestoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.03.2017 14.03.2017
Zabezpečenie dodávky potravín pre detské jasle na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.03.2017 10.03.2017
Tlačiarne a tonery pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.03.2017 10.03.2017
Dodanie čiernych originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.03.2017 10.03.2017
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Podlimitná zákazka 11.04.2017 08.03.2017
Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (Račianska – Podniková), zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie Podlimitná zákazka 23.03.2017 07.03.2017
Kvety (karafiáty ruže) pre potreby MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2017 02.03.2017
Zabezpečenie interiérového vybavenia DC Športová 1, po rekonštrukcii - nábytok Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2017 23.02.2017
Zdravotná služba pre potreby kultúrnych a športových podujatí MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.03.2017 23.02.2017
Grafické spracovanie mesačníka Hlas Nového Mesta apríl 2017 – marec 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2017 21.02.2017
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert úcty k starším 7.3.2017 v Istropolise Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.02.2017 20.02.2017
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Elektronický kontraktačný systém 16.02.2017 08.02.2017
Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.02.2017 07.02.2017
Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.02.2017 01.02.2017
Zabezpečenie komplexnej výkopovej opravy /výmeny/ prevalenej a upchanej kanalizačnej prípojky v dĺžke 15 m z jedálne administratívnej budovy Junácka č.1, v Bratislave s namontovaním lapača tukov v jedálni administratívnej budovy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.02.2017 01.02.2017
Nákup pomôcok a tovaru pre výkon sociálnej rehabilitácie v Komunitnom centre, Ovručská 5, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.02.2017 01.02.2017
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Podlimitná zákazka 16.03.2017 01.02.2017
Výmena okien a dverí na ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.02.2017 31.01.2017
Dodanie a prenájom 5 kusov multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby MÚ MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.02.2017 25.01.2017
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.01.2017 23.01.2017
Rekonštrukcia denného centra pre seniorov Športová 1 - interiér Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.01.2017 20.01.2017
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »